CERTIFICERING

De taxateurs van taxatieburo De Kempen zijn aangesloten bij het NWWI en TMI. Aangesloten bij Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS ) en ingeschreven bij het NRVT, Kamer Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed.

NWWI

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Nieuw model Taxatierapport Woonruimte per 1 juli 2021

De taxatiebranche en geldverstrekkers ontwikkelden gezamenlijk een nieuw model taxatierapport Wonen 2021. Vanaf 1 juli 2021 gaan woningtaxateurs met het nieuwe model werken. Taxatieburo de Kempen is klaar voor het nieuwe model Taxatierapport Wonen 2021! Wij zijn geslaagd voor het scholingstraject nieuw model Taxatierapport Wonen 2021.

Dus ook vanaf 1 juli kunt u hier gewoon bij ons voor terecht.

TMI Taxatie, Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV/TMI)

Het Taxatie Management Instituut richt zich op alle gekwalificeerde taxateurs die met het Taxatie Management Systeem willen werken. Daarnaast is het instituut relevant voor opdrachtgevers in de commerciële vastgoedsector. Taxaties die gemaakt zijn met het Taxatie Management Systeem voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©. Dat houdt in dat de taxatie daarmee voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt én onderbouwd is. Het Taxatie Management Instituut draagt zorg voor de kwaliteit en het beheer van het uniforme Taxatie Management Systeem.

Alleen gecertificeerde taxateurs mogen gebruik maken van het Taxatie Management Systeem. Dit betreft de basis commercieel vastgoed module van TMI. Middels deze module, kunnen bedrijfsruimtes, kantoren en winkels getaxeerd worden in zowel een eigenaar/gebruiker situatie als een beleggingssituatie.

Bij twijfel of vragen kan de opdrachtgever ook zelf een taxatie voorleggen aan de Kwaliteitscommissie. Kortom, een TMI taxatie staat voor kwaliteit!

NRVT

Taxatieburo De Kempen taxateurs zijn ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) kamers Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed. NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) draagt zorg voor de kwaliteit van taxaties en de vakbekwaamheid van de taxateurs. NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs, onder andere door middel van inschrijving in één centraal register (het Register). Een inschrijving in het Register van NRVT betekent ook een verplichting om jaarlijks te voldoen aan Permanente Educatie en bijscholing. Met deze Permanente Educatie houden NRVT taxateurs hun kennis en vaardigheden op peil.

RICS

Onze taxateurs zijn ingeschreven bij RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors). RICS bevordert en handhaaft de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in de ontwikkeling en het beheer van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur. U kunt daarom vertrouwen op een betrouwbaar taxatierapport dat aan alle kwaliteitseisen voldoet.

Translate »
Scroll naar boven